بررسی تاثیر نسبی و فزاینده سواد مالی ، اقتصادی و سواد تجاری بر موفقیت حرفه ای مدیران | zXy11695ZukpXb

بررسی تاثیر نسبی و فزاینده سواد مالی ، اقتصادی و سواد تجاری بر موفقیت حرفه ای مدیران

سواد مالی
سواد تجاری
سواد اقتصادی
موفقیت حرفه ای
بانک انصار
بررسی تاثیر نسبی و فزاینده سواد مالی
موفقیت حرفه ای مدیران
عوامل موثر برسواد تجاری سازمان
تکنیک‌های تسهیل تصمیم گیری سواد تجاری
مهارت های لازم برای ارتقای هوشمندی کسب و کار

رفتن به سایت اصلی

فصل اول کلیات تحقیق.. 1
1-1- مقدمه. 2
1-2- بیان مسئله. 2
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4
1-4- اهداف مشخص تحقیق.. 5
1-5- سؤالات تحقیق.. 6
1-6- مدل مفهومی تحقیق.. 7
1-7- فرضیه‏های تحقیق.. 7
1-8- روش تحقیق.. 8
1-9- قلمرو مکانی.. 9
1-10- قلمرو زمانی.. 9
1-11- روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه. 9
1-12- ابزار گردآوری داده ها 9
1-13- روش تجزیه و تحلیل داده ها 10
1-14- تعریف واژه‏ها 10
فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 13
2-1- مقدمه. 14
2-2- بخش اول : ادبیات  تحقیق.. 15
2-2-1- سواد مالی.. 15
2-2-1-1- تعریف سواد مالی.. 15
2-2-1-2- تاریخچه  سواد مالی.. 16
2-2-1-3- رویکرد های ارتقا سواد مالی.. 17
2-2-1-4-  ضرورت های سواد مالی.. 19
2-2-1-5-  جهت گیری در سواد مالی.. 19
2-2-2- سواد اقتصادی.. 23
2-2-2-1-  تعریف و مفهوم سواد اقتصادی.. 23
2-2-2-2- ضرورت سواد اقتصادی.. 25
2-2-3- سواد تجاری.. 26
2-2-3-1- تعریف و مفهوم  سواد تجاری.. 26
2-2-3-2- ضرورت استفاده ازسواد تجاری در سازمانها 27
2-2-3-3- اجزا و مهارت های لازم برای ارتقای هوشمندی کسب و کار 29
2-2-3-4- اهمیت استراتژیک سواد تجاری در تصمیمات سازمان. 31
2-2-3-5- تکنیک‌های تسهیل تصمیم گیری سواد تجاری.. 32
2-2-3-6- عوامل موثر برسواد تجاری سازمان. 33
2-2-4- عملکرد حرفه ای.. 34
2-2-4-1-عملكرد چیست؟ 34
2-2-5- موفقیت شغلی.. 38
2-2-5-1- موفقیت واقعی چیست؟ 39
2-2-5-2- چهار كلید موفقیت شغلی.. 41
2-3 – بخش دوم : تاریخچه و سابقه موضوع تحقیق (پیشینه تحقیق) 45
2-3-1 الف )پیشینه تحقیق در سطح ملی: 45
2-3-2 ب ) پیشینه پژوهش در سطح بین المللی: 46
فصل سوم روش تحقیق.. 50
3-1- مقدمه. 51
3-2-  روش و طرح تحقیق.. 51
3-3 – قلمرو زمانی تحقیق.. 52
3-4- قلمرو مکانی.. 52
3-5-  نمونه آماری و روش نمونه گیری.. 53
3-6-  متغیرهای تحقیق.. 54
3-7 – شیوه اجرا 54
3-7-1 – ابزار گردآوری داده ها 55
3-8 – روایی(اعتبار)  ابزار پژوهش… 55
3-9- پایایی (قابلیت اعتماد)  ابزار پژوهش… 56
3-10 – روش تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها 57
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 58
مقدمه:……………………………………………………………………………………………………………………59
4-1- آمار توصیفی: 60
4-2-آمار استنباطی : 62
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادها 91
5-1- مقدمه: 92
5-2- نتایج بدست آمده بر اساس فرضیات تحقیق: 93
5-2-1- یافته های مربوط به فرضیه اصلی تحقیق : 93
5-2-2- یافته های مربوط به فرضیه های فرعی تحقیق : 93
5-3- نتایج بدست آمده بر اساس فرضیات جانبی تحقیق: 94
5-4- محدودیت های تحقیق: 98
5-5-پیشنهادهای کاربردی بر اساس نتایج و فرضیات پژوهش : 98
5-6- پیشنهاد به محققان آینده : 100
منابع:………101
پیوست1 :پرسشنامه. 103
پیوست 2:آمار توصیفی…….106
چکیده :
هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر نسبی و فزاینده سواد مالی ، اقتصادی و سواد تجاری بر موفقیت حرفه ای مدیران است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران شعب بانک انصار شهر شیراز می باشد، ،نمونه ی پژوهش شامل 100نفر بود که به روش سرشماری انتخاب شده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است که روایی آن از طریق تحلیل صوری تأیید شده است و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد آزمون قرار گرفته است که مقدار آلفای 901/0 می باشد. فرضیه های تحقیق وجود رابطه معنادر بین سواد مالی ، اقتصادی و تجاری  و موفقیت حرفه ای مدیران بود که ازطریق رگرسیون مورد آزمون قرار گرفت و تایید شد که سواد مالی و تجاری بروی موفقیت حرفه ای مدیران بانک انصار تاثیر گذار بود است ولی سواد اقتصادی تاثیری در موفقیت حرفه ای آنان نداشته است . همچنین برای بررسی تاثیر متغیر های جمعیت شناختی(شامل سن ، تحصیلات و سابقه بروی  سواد تجاری ، مالی و اقتصادی و همچنین موفقیت حرفه ای مدیران از آزمون  آنوا استتفاده شد و این نتایج حاصل شد که سن بروی  هیچ کدام از متغیر ها تاثیر نداشته است . تحصیلات و سابقه کار بروی سواد تجاری و موفقیت حرفه ای تاثیر نداشته است ولی بروی سواد مالی و سواد اقتصادی تاثیر گذار بوده است .
واژگان کلیدی : سواد مالی ، سواد تجاری ، سواد اقتصادی ، موفقیت حرفه ای ، بانک انصار

 • دانلود پاورپوینت زمین و تحولات آن | OXU26893yWLjph
 • دانلود پاورپوینت زمین و تحولات آن پاورپوینت زمین و تحولات آن پاورپوینت زمین شناسی پاورپوینت تاریخچه پیدایش زمین پاورپوینت تحولات زمین رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت زمین و تحولات آن جهت رشته زمین شناسی  در قالب 47 اسلاید و…

 • دانلود تحقیق ذهن آگاهی و آموزش آن با فرمت ورد | 45450911RFUGMi
 • دانلود تحقیق ذهن آگاهی و آموزش آن با فرمت ورد رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی ذهن آگاهی و آموزش آن با فرمت docx در قالب 18 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش…

 • تشریح عوامل سلب کننده و رفع کننده مسئولیت کیفری افراد در فقه و قانون جزا | GJL15911sYmneq
 • تشریح عوامل سلب کننده و رفع کننده مسئولیت کیفری افراد در فقه و قانون جزا مسئولیت کیفری مقررات جزایی ایران عوامل رافع مسئولیت کیفری مسئولیت كیفری و عوامل رافع مسئولیت كیفری عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزا…

 • دانلود پاورپوینت کتاب و درس مهندسی نرم افزار | iiq31317oMTblP
 • دانلود پاورپوینت کتاب و درس مهندسی نرم افزار پاورپوینت مهندسی نرم افزار پاورپوینت مهندسی نرم افزار پیشرفته پاورپوینت درس مهندسی نرم افزار پاورپوینت مبانی مهندسی نرم افزار رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت مهندسی نرم افزار  جهت رشته IT در…

 • پاورپوینت الگوریتم های ژنتیک | Eia45893XlMxv4
 • پاورپوینت الگوریتم های ژنتیک رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت الگوریتم های ژنتیک جهت رشته ی پزشکی در قالب 62 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       الگوریتم  ژنتیک  روش…

 • پایان نامه بررسی سمبل و سمبولیسم | gmt1274zDo8Fe
 • پایان نامه بررسی سمبل و سمبولیسم پایان نامه نماد مبانی سمبولیسم نماد های سمبولیسم نمادگرایی و سمبولیسم سبک هنری سمبولیسم نقاشی های سمبولیسم ویژگی های سمبولیسم سبک سمبولیسم در معماری مکتب سمبولیسم در ایران ویژگی های صورت سمبولیک  سمبولیسم سنتی…

 • پاورپوینت آشنایی با تركیب‌ های آلی خواص اتمی كربن | erQ40377BAz9zX
 • پاورپوینت آشنایی با تركیب‌ های آلی خواص اتمی كربن رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آشنایی با تركیب‌ های آلی خواص اتمی كربن جهت رشته شیمی در قالب 25 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و…

 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش مدیریت استراتژیک | SNS10032sBm9Bh | F2r1296zYLAWl
 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش مدیریت استراتژیک مبانی نظری مدیریت استراتژیک پیشینه مدیریت استراتژیک دانلود مبانی نظری مدیریت استراتژیک پیشینه تحقیق مدیریت استراتژیک ادبیات نظری مدیریت استراتژیک فصل دوم پایان نامه مدیریت استراتژیک مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت استراتژیک…

 • پاورپوینت مقاله الگوریتم های ژنتیک | z6229451xCdyIl
 • پاورپوینت مقاله الگوریتم های ژنتیک پاورپوینت مزایای الگوریتم ژنتیک پاورپوینت الگوریتم ژنتیک pdf پاورپوینت فلوچارت الگوریتم ژنتیک پاورپوینت حل مسائل الگوریتم ژنتیک رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت مقاله الگوریتم های ژنتیک جهت رشته ژنتیک در قالب 62 اسلاید و با…